Брутната печалба на „Монбат“ със спад от 50% до 619 хил. лв. през май

За първите пет месеца на годината обаче нараства със 187% до 8,7 млн. лв.

Брутната печалба на „Монбат“ със спад от 50% до 619 хил. лв. през май

Производствена линия на "Монбат" АД Снимка: monbatgroup.com

(5MB / MONBAT)
Коментари